15

18 noviembre.
19:00 a 23:00. Aula a designar. Exposición y crítica con profesores invitados. Entrega final.